Monte dei Paschi เห็นภาพ 1,600 ปลดพนักงานในแผนใหม่: ตัวแทนสหภาพ

เวลา:2019-08-15
author:乜馁止

ตัวแทนของสหภาพกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามิลาน (รอยเตอร์) - แผนธุรกิจใหม่ของ Banca Monte dei Paschi ( ) ถึง 2019 มีการปลดพนักงาน 1,600 คนโดยมีผู้แทนอิตาลีประกาศอีก 1,400 คน

เจ้าหน้าที่แรงงานทำแถลงการณ์ขณะที่เขาเข้าไปในสถานที่ซึ่งคณะกรรมการธนาคารกำลังหารือเกี่ยวกับแผนธุรกิจใหม่

นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าแผนใหม่จะรวมถึง 300 จ้างใหม่

การรายงานโดย Giancarlo Navach; แก้ไขโดย Silvia Aloisi

มาตรฐานของเรา: